Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
131

I C 339/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Limanowej

Data orzeczenia: 2020-01-03

Data publikacji: 2020-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 339/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Cetnarowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Koza po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2020 roku w Limanowej na rozprawie sprawy z powództwa W. F. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda W. F. kwotę 4.000,00 (cztery tysiące 00/100) złotych z ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I C 343/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Limanowej

Data orzeczenia: 2017-11-08

Data publikacji: 2017-12-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 343/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Trzeciak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Danuta Matras po rozpoznaniu w dniu 27 października 2017 roku w Limanowej na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w L. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę I Oddala powództwo. II Zas
Czytaj więcej»

I C 353/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Limanowej

Data orzeczenia: 2020-02-13

Data publikacji: 2020-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 353/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Hybel Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Kasińska po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2020 roku w Limanowej na rozprawie sprawy z powództwa K. C. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki kwoty: 1) 21.000 zł
Czytaj więcej»

I C 363/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Limanowej

Data orzeczenia: 2019-11-15

Data publikacji: 2020-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt C 363/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Józefa Czechowska Protokolant : st. sekr. sąd. Ewa Gawron po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2019 roku w Limanowej na rozprawie sprawy z powództwa: P. Z. przeciwko: A. K. , T. W. i S. W. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I Powództwo oddala; II Stwierdza, że każda ze stron ponosi koszty p
Czytaj więcej»

I C 437/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Limanowej

Data orzeczenia: 2018-12-21

Data publikacji: 2019-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 437/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Trzeciak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Danuta Matras po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2018 roku w Limanowej na rozprawie sprawy z powództwa P. S. przeciwko S. L. o zapłatę I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda P. S. na rzecz pozwanego S. L. kwotę 1.817,00 zł (jeden tysiąc osiemset siedemnaście 00/100) tyt
Czytaj więcej»

I C 463/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Limanowej

Data orzeczenia: 2018-02-06

Data publikacji: 2018-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 463/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Trzeciak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Danuta Matras po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2018 roku w Limanowej na rozprawie sprawy z powództwa W. G. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I Zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda W. G. (1) kwotę 4.00
Czytaj więcej»

I C 466/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Limanowej

Data orzeczenia: 2019-12-30

Data publikacji: 2020-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 466/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Trzeciak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Danuta Matras po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2019 roku w Limanowej na rozprawie sprawy z powództwa (...) (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu przeciwko M. K. o zapłatę I Zasądza od pozwanej M. K. na rzecz strony powodowej (...) (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luk
Czytaj więcej»

I C 472/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Limanowej

Data orzeczenia: 2020-01-13

Data publikacji: 2020-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 472/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Józefa Czechowska Protokolant: st. sekretarz sądowy Ewa Gawron po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2019 roku w Limanowej na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa- Starosty Powiatu (...) przeciwko J. P. o zapłatę I. zasądza od pozwanego J. P. na rzecz powoda Skarbu Państwa - Starosty (...) kwotę 15.837,80 (piętnaśc
Czytaj więcej»

I C 482/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Limanowej

Data orzeczenia: 2017-11-14

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 482/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Trzeciak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Danuta Matras po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2017 roku w Limanowej na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Starosty (...) przeciwko (...) Sp. z o.o. sp. komandytowej z siedzibą w R. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I Uz
Czytaj więcej»

I C 561/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Limanowej

Data orzeczenia: 2017-11-09

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 561/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Trzeciak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Danuta Matras po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2017 roku w Limanowej na rozprawie sprawy z powództwa Z. J. przeciwko I. J. o zapłatę I Oddala powództwo. II Przyznaje ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Limanowej na rzecz adw. A. P. kwotę 5.904,00 zł ( pięć t
Czytaj więcej»